Świadczymy usługi w zakresie ochrony środowiska. Najczęściej polegają one na pomocy prawnej w wywiązywaniu się z ustawowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców i instytucje.
Sporządzamy:
- programy gospodarki odpadami,
- wnioski o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- sprawozdania z gospodarczego korzystania ze środowiska oraz naliczanie opłat z tym związanych,
- sprawozdania o wprowadzonym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na rynek krajowy,
- sprawozdania o zebranym zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wiele innych sprawozdań,
  operatów i dokumentów adresowanych do organów administracji publicznej w imieniu przedsiębiorcy
  bądź innego zobowiązanego prawem podmiotu.
Copyright © 2015 Multi Legis - Marcin Łuczak - skup złomu – wszelkie prawa zastrzeżone
| Home | Obrót złomem | Ochrona środowiska | Transport | Kontakt |
Content