Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne - zgodnie z przepisami - stanowią nową kategorię odpadów niebezpiecznych. Powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Selektywne zbieranie elektrośmieci, segregacja, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie zawartych w nich szkodliwych substancji chroni środowisko naturalne. Dodatkowo odbieramy sprzęt elektroniczny z firm i instytucji.
Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (http://rzseie.gios.gov.pl).
Nasz numer rejestrowy to E0019778Z.
Zapraszamy do legalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Copyright © 2015 Multi Legis - Marcin Łuczak - skup złomu – wszelkie prawa zastrzeżone
| Home | Obrót złomem | Ochrona środowiska | Transport | Kontakt |
Content